USZCZELNIENIA TECHNICZNE

– uszczelnienia obrotowe
– uszczelnienia statyczne i oringi
– uszczelnienia tłoka i tłoczyska
– pierścienie zgarniające
– uszczelnienia kompaktowe
– płyty gumowe
– płyty bezazbestowe
– sznury gumowe
– szczeliwa